Něco málo o nás

 

Naše stomatologické ordinace zahájily svoji činnost v roce 2011 s cílem zajišťovat pro své pacienty standardní i nadstandardní komplexní péči. A to včetně péče dentální hygienistky.


Poskytujeme péči v oblasti tzv. záchovné stomatologie, stomatochirurgie, protetické stomatologie, ošetření kořenových kanálků, estetické a kosmetické stomatologie.  Pro tyto účely využíváme nejmodernější léčebné postupy a přístrojové vybavení.

 
Plně respektujeme Vaše pracovní vytížení, dostupné ošetření zajišťujeme denním 8-hodinovým provozem. Možnost ošetření až do 19:00 ( pondělí, středa).


Máme uzavřeny smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Pro Vás a Vaše blízké nabízíme vystavení dárkových poukazů.V našich ordinacích netráví pacienti čas zbytečným čekáním. Péči v příjemném prostředí zajišťuje vstřícný, laskavý profesionální tým. Chceme, abyste se v našich ordinacích cítili dobře a abyste se k nám bez obav a nepříjemných pocitů opět vraceli.


 

Naše služby

 

PREVENCE
Má zásadní význam pro udržení zdravého chrupu a krásného úsměvu. Pravidelné preventivní prohlídky 2x ročně spolu s profesionální ústní hygienou alespoň 1x ročně dokáží předejít většině problémů v dutině ústní. Nedílnou součástí preventivní prohlídky bývá rentgenologické vyšetření, které dokáže odhalit nemoci zubů často již v zárodku. Proto naši pacienti chodí pravidelně dvakrát ročně na preventivní prohlídky, na které jim chodí upozorňující SMS na mobilní telefon. Vstupní preventivní prohlídka zahrnuje zhotovení preventivních BW snímků a OPG.

 

ENDODONCIE
Endodoncie se zabývá ošetřením zánětu zubní dřeně a jeho komplikacemi. Příčinou tohoto zánětu jsou mikroorganismy, jejichž zdrojem je nejčastěji zanedbaný, nerozpoznaný nebo špatně ošetřený zubní kaz, který se šíří do hloubky a blízkosti dřeňové dutiny. Druhým nejčastějším důvodem jsou komplikace, které se objeví druhotně, po špatně provedeném předchozím ošetření kořenových kanálků nebo úrazu zubů. Postižení zubní dřeně je často bolestivé a stává se neodkladným důvodem k návštěvě stomatologa. Cílem léčby je zbavit zub bakteriální infekce. Jedná se o ošetření složitého systému kořenových kanálků uvnitř zubu prostřednictvím endodoncie. Samotné ošetření spočívá v jejich důkladném pročištění a hermetickém zaplnění. Jen takto utěsněný kanálek zabrání dalšímu průniku bakterií ze zubu do kosti a tedy vzniku komplikací jako je zánět v kosti v oblasti špičky kořene zubu a dalším závažným stavům jako jsou cysty či přetrvávající bolesti. Vedle znalostí a zkušeností lékaře a jeho asistentky je velmi důležité mít i příslušné vybavení. Důležité je disponovat i nejlepším technickým zázemím, které ošetření kořenových kanálků usnadňuje, urychluje a přináší do tohoto oboru nové kvality. Sanace v lokální anestezii je samozřejmostí. Kvalitním ošetřením lze takto postižený zub, který by jinak bylo nutné vytrhnout, zachránit na celý život.

 

 

STOMATOCHIRURGIE
Zahrnuje tyto výkony:

 • Extrakce stálých a dočasných zubů
 • Komplikované chirurgické extrakce
 • Hemiextrakce
 • Extrakce zubů moudrosti
 • Úprava bezzubých alveolů před zhotovením protéz
 • Všechny tyto zákroky lze provádět ambulantně. Vše probíhá dle předem stanoveného léčebného plánu, přičemž máme na zřeteli plnou funkční a estetickou rehabilitaci chrupu našich pacientů. Nemusíte se obávat bolesti, vše se provádí v anestezii.

   

  DĚTSKÁ STOMATOLOGIE
  Správnou péčí o ústní dutinu od narození dítěte je možné předejít vzniku zubního kazu. Hlavní roli tady sehrávají rodiče, kteří jsou zodpovědní za stav chrupu svých dětí. O postupu péče Vás budou informovat naše dentální hygienistky i lékař specializovaný na dětskou stomatologii a ošetřování dětí, kteří Vám rádi poskytnou užitečné informace o správné výživě, hygieně, fluoridaci a odstranění různých zlozvyků.

  Komplexní vstupní vyšetření pro děti
  Cílem je získat podrobné informace o stavu tvrdých a měkkých tkáních dutiny ústní, také získat informace od rodičů o jeho představách a přáních, či momentálních obtížích dítěte a sestavit plán léčby. Informovat o dentální hygieně a způsobu stravování ve vztahu k zdravému vývoji zubů. Registrujeme děti již od 1 roku.

  Toto vyšetření v rámci dětské stomatologie zahrnuje následující výkony:

 • Zhotovení přehledového panoramatického rentgenu (OPG-ortopantomogramu)
 • Zhotovení detailních digitálních RVG snímků zubů, příp. bite-wing snímků pro kontrolu mezizubních prostorů a prostorů pod výplněmi u zadních zubů
 • Detailní vyšetření zubů a dásní pomocí lupových brýlí, příp. intraorální kamery, kontrola kvality a funkčnosti stávajících výplní a zjištění úrovně dětské zubní hygieny
 • Výživové poradenství
 • Rozvaha s rodičem ohledně jeho postupu léčby
 • Zhodnocení postavení zubů a čelistí v rámci ortodontické prevence a potřeb
 • Pečetění fisur
  Pečetění fisur (tzv. sealing) je preventivní zákrok, který má za úkol ochránit čerstvě prořezané zuby před vznikem kazu. Docílíme toho tím, že místa nejvíce náchylná ke vzniku zubního kazu pokryjeme speciálním pečetícím materiálem a uzavřeme tak nebezpečným mikroorganismům přístup do těchto obtížně čistitelných částí zubu, tj. do rýh lokalizovaných převážně na kousacích plochách stoliček a třenových zubů. Ideální dobou pro pečetění je období co nejdříve po prořezání daného zubu. V té době ještě nejsou rýhy osídlené mikroorganismy (bakteriemi), které způsobují kazy, a proto má pečetění největší šanci na dlouhodobý úspěch v dětské stomatologii.
  Lokální fluoridace
  V naší zubní ordinaci provádíme lokální aplikaci fluoridového gelu, a to zejména na dočasný chrup se zvýšenou kazivostí, dále na čerstvě prořezané stálé zuby. Gel má pro děti příjemnou chuť a patří k preventivní péči u dětských pacient

   

  RADIOLOGIE
  V našich ordinacích používáme RTG zařízení. RVG – intraorální snímky Vám zhotovíme přímo na křesle v ordinaci a výsledek uvidíte během necelé vteřiny na monitoru před sebou. Pro ostatní případy radiodiagnostiky užíváme panoramatické snímkování. Výsledkem jsou snímky opět v HD kvalitě. Podstatné je také to, že digitální rentgenové přístroje vystavují pacienta minimální dávce záření.

   

  DENTÁLNÍ HYGIENA
  Pojem dentální hygiena je pro mnoho lidí dosud neznámý, nicméně je nedílnou součástí stomatologie. Mít zdravý a hezky vypadající chrup je touha většiny z nás. Dentální hygienou lze předejít celé řadě komplikací – zubnímu kazu, zánětu dásní, parodontóze. Ani nejmodernější dentální hygiena dnes ale nedovede sejmout z pacienta zodpovědnost za stav vlastního chrupu. Bližší informace zde.

   

  BĚLENÍ ZUBŮ
  Máte pocit, že Vaše zuby nejsou dostatečně bílé? Zuby s přibývajícím věkem a vlivem kouření, konzumací barevných nápojů a některých potravin získávají tmavší odstín. Bělení zubů je v současnosti bezpečná a osvědčená metoda, která umožňuje zesvětlit barvu zubů.

  Domácí bělení
  V ordinaci Vám lékař provede otisk zubů, podle kterého v zubní laboratoři zhotoví nosič z průhledné ohebné fólie. Do tohoto nosiče si doma po několik dní sami aplikujete bělicí gel a nasazujete si jej na zuby na několik hodin během dne nebo noci. Nosiče jsou zhotoveny přesně na Váš chrup, čímž se snižuje spotřeba bělicího gelu a zabraňuje úniku přebytků gelu do ústní dutiny. Výhodou tohoto ošetření je nižší cena . Nevýhodou je relativní časová náročnost – cca 10–14 dní.

  Bělení zubů v ordinaci
  Bělení zubů probíhá v jedné návštěvě (cca 90 min). Jedná se o rychlou variantu bělení zubů. Pomocí ochranného gelu se izolují dásně a poté se na zuby nanáší bělicí gel. Takto nanesený gel se nechá působit 20 minut, poté se odstraní a procedura se znovu opakuje. Po třech aplikacích se zkontroluje dosažený efekt a podle přání pacienta se případně může pokračovat dále v této proceduře.

  Vnitřní bělení zubů
  Tato technika se používá u jednotlivých zubů se ztrátou vitality, tzv. „mrtvých zubů“. U těchto zubů dochází k tmavému zbarvení vlivem úrazu, zubnímu kazu. Podmínkou úspěšného vybělení je kvalitní ošetření kořenových kanálků. Do korunkové části zubu se vloží speciální bělicí vložka, která se po týdnu vždy vymění za novou, dokud zub nedosáhne bělením požadované barvy. Během bělení, ale i několik dní po něm, se může vyskytnout zvýšená citlivost zubů, která je však vždy dočasná a lze ji mírnit speciálními gely, popřípadě krátkodobým přerušením bělicí procedury.

   

  DENTÁLNÍ ŠPERKY
  Nabízíme kamínky z krystalového skla různé velikosti a barvy. Upevnění na zub je naprosto bezbolestné. Sklovina zubu se očistí a lehce zdrsní. Poté se kamínek upevní dentálním adhesivem. Na rozdíl od piercingu je tato ozdoba naprosto bezpečná.

   

  PROTETIKA
  Korunky, můstky

  Všechny kovové konstrukce metalokeramických náhrad zhotovujeme CAD/CAM technologií. Spolupracujeme s největším a nejkomplexnějším českým frézovacím centrem Microdent s.r.o. Ke zhotovení všech kovových konstrukcí využíváme metodu laserového sintrování. V České Republice zubaři pořád ještě hodně používají ke zhotovování fixních zubních náhrad kompozity nebo dokonce plasty. Plasty používáme pouze na provizorní zubní náhrady. Tyto materiály jsou už dávno překonané, rozdíl v ceně mezi těmito materiály a keramikou ani zdaleka nedosahuje rozdílu v kvalitě. Proto se soustředíme především na keramiku.

   

  KONZERVAČNÍ STOMATOLOGIE, PARADONTOLOGIE
  Hlavním cílem konzervační stomatologie je zub postižený např. kazem nebo úrazem zachránit. V případě lehčího poškození nezasahujícího nervový systém zubu lze takovéto defekty řešit výplní (plombou) . Výplně můžeme zhotovit z různých materiálů a jejich cena závisí na kvalitě a především času, který lékař potřebuje k jejich zhotovení. Při zhotovování výplně dodržujeme veškeré moderní postupy. Ošetření provádíme dle přání pacienta v anestezii, tedy bezbolestně.

  Druh výplně – estetická bílá (fotokompozitní, keramické inleye,onleye) či amalgámová – je stanoven individuálně na základě vyhodnocení všech specifik a také dle přání pacienta.

  Naprostou samozřejmostí u všech zákroků je místní (lokální) znecitlivění. Díky němu je celé ošetření bezbolestné. Účelem anestezie je usnadnění průběhu nebo umožnění bolestivého zákroku a v konečném důsledku i poskytnutí lepší péče.

  VÝPLNĚ

 • Amalgámové výplně
  Používáme vysoce kvalitní dozované amalgamy s vysokým podílem stříbra a nízkým obsahem rtuti, jednotlivé složky jsou přesně dávkované od výrobce, jsou dodávány v kapslích a zpracovávají se na automatickém míchacím stroji. Tímto je dosažena vysoká kvalita výplně, vyznačující se vysokou pevností, mechanickou a chemickou odolností, v ústech nekoroduje a díky tomu nedochází po čase ke vzniku spáry mezi výplní a zubem, nedochází ke vzniku tzv. sekundárních kazů. Jejich trvanlivost je oproti klasickým amalgámům mnohem delší.
  Každou vrstvu je třeba důkladně kondenzovat, výsledná mechanická odolnost, a tím i kvalita a trvanlivost výplně závisí na kvalitě kondenzace. Ke kondenzaci používáme speciální kolénko (kladívko) na amalgám s různě tvarovanými nástroji. Strojová kondenzace je výrazně účinnější než kondenzace ruční: pomocí kladívka na amalgám je možné do kavity "namačkat" zhruba dvojnásobné množství materiálu, a tím zvýšit hustotu i související mechanickou odolnost výplně. Zároveň se kondenzací z výplně odstraní případné přebytky volné rtuti.
  Nevýhodu amalgámů je jejich stříbrná barva, proto se používají v postranním úseku chrupu.
 •  

 • Skloinomerní výplně
  Skloionomerní výplně z pryskyřice a silikátového skla, chemicky se spojují se zubními tkáněmi, uvolňují do okolních tkání fluor. Jsou vhodné pro ošetření kazů dočasných zubů, u stálých zubů v omezené míře pro malé výplně, na dostavby pod korunky a jako dlouhodobá provizoria. Jsou sice bílé, ale nejsou transparentní, tudíž nevhodné do viditelného úseku chrupu.
 •  

 • Fotokompozitní výplně
  Bílé plomby jsou směsí pryskyřice a keramiky a dalších komponent zaručujících jejich mechanické a estetické vlastnosti.Tyto výplně se vážou se zubními tkáněmi a to i v malých vrstvách, díky tomu je vrtání zubních tkání minimální. Při odstranění kazu stačí odvrtat pouze zkaženou část zubu. Tento šetrnější postup (ve srovnání s amalgámem) umožňuje mechanická i chemická vazba materiálu k zubu. K tuhnutí těchto materiálů dochází až po světelné iniciaci – ozáření speciální lampou. Tím je umožněno přesné zhotovení výplně. Jedná se o vysoce estetickou variantu ošetření (kompozitem je možné docílit věrohodné náhrady ztracených tvrdých zubních tkání). Aby se zajistila dlouholetá funkčnost výplně, kompozitum se vrství a osvěcuje (halogenovou lampou) po malých vrstvách. Zhotovení kompozitní výplně je tak časově i technicky náročné. Nevýhodou těchto výplní je cena ošetření, která se odvíjí od velikosti výplně. Předpokladem ošetření zubu bílou (kompozitní) výplní je velmi dobrá hygiena a v tomto ohledu spolupráce pacienta.
 •  

 • Inlaye, onlaye
  Inlay a onlay jsou výplně zhotovené individuálně v laboratoři podle otisku. Výhodou je dokonalá přesnost a trvanlivost. Vyrábějí se z plastu a keramiky. Podmínkou aplikace je dokonalá ústní hygiena a nízká kazivost chrupu
 •